Antigenní test JOYSBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid - test ze slin ("plivací")

Video návod k dispozici níže - klikněte níže na červený symbol videa.


 • DPH prominuto dle rozhodnutí Ministerstava financí. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.


  • Průvodce samotestování dle MPO naleznete na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/


   • Testovací sada pro test antigenu nového koronaviru od firmy JOYSBIO Biotechnology využívá imunochromatografické metody. Je určena k detekci přítomnosti nebo nepřítomnosti nukleokapsidových proteinů SARS-CoV-2 ve vzorcích ústní tekutiny u pacientů se známkami a příznaky infekce, u nichž je podezření na COVID- 19. Hlavní složky: protilátka proti nukleokapsidovému proteinu a kuřecí IgY značený koloidním zlatem, nitrocelulózová membrána potažená protilátkou proti nukleokapsidovému proteinu a kozí protilátka proti kuřecímu IgY. Když jsou vzorky zpracovány a vloženy do testovacího přístroje, antigeny SARS CoV-2 přítomné ve vzorku se vážou na protilátky konjugované s koloidním zlatem v testovacím proužku. Komplexy antigen-konjugát migrují přes testovací proužek do reakční oblasti a jsou zachyceny řadou protilátek navázaných na membránu. Barevný proužek se objeví, když se antigen-konjugát uloží na testovací pozici „T“ a kontrolní „C“ na přístroji.


    • NÁVOD K POUŽITÍ Testovací sada a vzorek musí mít před testováním pokojovou teplotu (15 ~ 30°C). Souprava je určena pouze pro vzorky ústní tekutiny, které jsou odebírány a testovány přímo (tj. ústní tekutina, která NEBYLA umístěna v transportním médiu). Čerstvě odebrané vzorky by měly být zpracovány do jedné hodiny.


     • Lahvičku s pufrem odšroubujte a celý obsah obou lahviček s pufrem vytlačte do extrakční zkumavky.


      • Kapátko podržte ve svislé poloze a naberte ústní tekutinu z odběrového sáčku a 3 kapky ústní tekutiny přidejte do extrakční zkumavky.


       • Důkladně promíchejte protřepáním nebo krouživým pohybem dna zkumavky. Extrakční zkumavku / zkumavky odložte do stojanu umístěného na dohled od pracoviště.


        • Roztrhněte fóliový sáček, vyjměte testovací kazetu a položte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Označte testovací kazetu a jednu extrakční zkumavku pro každý testovaný vzorek nebo ko ntrolní vzorek popiskou.


         • Vlnité tělo zkumavky lehce stlačte a do jamky na vzorek kápněte tři (3) kapky zpracovaného vzorku.


          • Výsledky testu odečtěte po 15 a 20 minutách. Výsledky neodečítejte po více než 20 minutách.


           • UPOZORNĚNÍ: *Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testyJOYSBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid - test ze slin používat pro sebetestování laickou veřejností: Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.


            • DISTRIBUCE:


             • Antigenní testy naskladňujeme dle přijatých objednávek od zákazníků. Dostupnost je aktuálně cca 3 - 5 dní od objednání. V případně odběru vyššího počtu ks (200 a více) nás prosím kontaktujte pro individuální cenovou nabídku.


              • U TOHOTO PRODUKTU NENÍ MOŽNOST VRÁCENÍ, ODSTUPU OD SMLOUVY - Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ.
Katalogové číslo 362241
Mitap kód 10889.01
Množství v bal. 1ks
Vaše cena 119,00,- Kč bez DPH.

Vaše cena 144,00,- Kč s DPH.
Prodej pouze v uceleném balení 10 kusů.

+ -

Doporučujeme